Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Publiskais gada pārskats par 2019.gadu

Finanšu izlūkošanas dienests publicējis Publisko gada pārskatu par 2019.gadu. Ar pilno gada pārskatu iespējams iepazīties šeit

chart close up data desk 590022 res

2019.gads Finanšu izlūkošanas dienestam bija būtisks ar vairākām nozīmīgām aktivitātēm un noteikumiem. Cita starpā kā lielākos izaicinājumus var minēt Finanšu izlūkošanas dienesta neatkarības nostiprināšana no 2019.gada 1.janvāra un Finanšu izlūkošanas dienesta kā vadošās iestādes, kuras mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, terorisma un proliferācijas finansēšanai, statusa iegūšanu no 2019.gada 29.jūnija. Tāpat 2019.gadā Finanšu izlūkošanas dienests vadīja Latvijas delegāciju Moneyval un FATF ekspertu rekomendāciju izpildei.

Finanšu izlūkošanā 2019.gads ieies vēsturē kā gads, kad iesaldēts vēsturiski līdz šim lielākais iespējami noziedzīgi iegūtu līdzekļu apjoms - 345,98 miljoni eiro. Pieaudzis arī tiesībaizsardzības iestādēm nostūto materiālu skaits (gan lietas, gan riska informācija). 2019.gadā īstenota e-ziņošanas sistēmas reforma, ziņojumus par neparastiem darījumiem aizstājot ar sliekšņa deklarācijām. Organizējot gan dažādas tikšanās sadarbības platformās, gan arī rīkojot cita veida aktivitātes, izdevies uzlabot Finanšu izlūkošanas dienestam iesniegto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem kvalitāti, samazinot iesniegto ziņojumu skaitu.

Finanšu izlūkošanas dienesta Publiskais gada pārskats papildināts ar statistiskas datu pielikumu un pielikumu, kurā parādīta un aprakstīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēma.