Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Informācijas sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām

Iesniegt ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam https://zinojumi.fid.gov.lv

Ziņojumus un sliekšņa deklarācijas Finanšu izlūkošanas dienestam var iesniegt jebkurā diennakts laikā. 


Metodiskie materiāli par e-pakalpojumu:

E-pakalpojuma klasifikatori

XML faila nosaukuma veidošanas principi


Finanšu izlūkošanas dienests ir uzsācis pāreju uz jaunu, starptautisku ziņošanas sistēmu goAML. Šobrīd ir veikti šīs sistēmas strukturālās shēmas (XSD) pielāgošanas darbi atbilstoši Latvijas prasībām. Izpildot Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojumā Nr. 576 “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” paredzēto, 31.10.2020. tiek publicēta sākotnējā sistēmas strukturālās shēmas versija un XML shēmas apraksts.