Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 


Nacionālie riska novērtējuma ziņojumi par 2017.-2018.gadiem

Nacionālais TF un PF risku ziņojums  (papildināts 2019.gada jūlijā)

Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF risku novērtēšanas ziņojums  (publiskojamā versija)

Sektoru NILL un TF risku novērtējumu kopsavilkuma ziņojums 

Virtuālo valūtu NILL un TF risku novērtējuma ziņojums

Profesionālo pakalpojumu sniedzēju NILLTF risku ziņojums


Nacionālais riska novērtējuma ziņojums par 2013.-2016.gadiem

Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums

Latvijas Nacionālais riska ziņojums 2013.- 2016.gadam tika izstrādāts 2017.gadā. 2018.gadā tas papildināts ar sektorālo risku izvērtējumu par to pašu laika periodu. 


EK Pārnacionālais risku novērtējuma ziņojums

Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums


MONEYVAL 5.kārtas ziņojums par Latviju

Moneyval 2019.gada decembra ziņojums par Latviju (publiskots 2020.gada 22.janvārī, angļu valodā)

Moneyval 2018.gada 23.augusta ziņojums par Latviju

Moneyval 2018.gada 23.augusta ziņojuma kopsavilkums

Moneyval 2019.gada decembra pēcpārbaudes ziņojums (angļu valodā)


Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma veikšanas vadlīnijas

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma veikšanas vadlīnijas


Pasākuma plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim

Pasākumu plāns NILL un TF novēršanai laika posmam līdz 2019. gada 31. decembrim

Informācija par NILLTF riska novēršanas pasākuma plānu

FM infografika Pasākumu plāns NILLLTF riska novēršanai

FM infografika Pasākumu plāna NILLLTF riska novēršanai prioritātes 2019. gadā