Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Sadarbības koordinācija

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 55. panta prasībām Finanšu izlūkošanas dienests koordinē operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk — iesaistītās institūcijas), kā arī likuma subjektu sadarbību.

Sadarbību koordinē, sasaucot sadarbības koordinācijas grupu pēc Finanšu izlūkošanas dienesta iniciatīvas vai tad, ja to ierosina vismaz viena no iesaistītajām institūcijām. Ja nepieciešams, sadarbības koordinācijas grupā var pieaicināt likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas pārstāvi*.

2019.gadā ir notikušas 107 sadarbības koordinācijas grupas sēdes.

Iesaistītās institūcijas, likuma subjekti un uzraudzības un kontroles institūcijas pēc savas iniciatīvas sadarbības koordinācijas grupā ir tiesīgas apmainīties ar informāciju, kas attiecas uz:

  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 
  • terorisma un proliferācijas finansēšanu 
  • šo darbību mēģinājumu
  • citu ar to saistītu noziedzīgu nodarījumu vai aizdomīgu darījumu.  

Iesaistītās institūcijas, likuma subjekti un uzraudzības un kontroles institūcijas sadarbības koordinācijas grupā ir tiesīgas izskatīt arī konkrētas situācijas, kurās notiek pārbaudes vai izmeklēšana, un apmainīties ar informāciju, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka attiecīgās pārbaudes vai izmeklēšanas veikšanu.

Ziņu sniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam, apmainoties ar informāciju sadarbības koordinācijas grupas ietvaros, nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu un saistībā ar to likuma subjektam, tā vadībai (padomes, valdes locekļiem) un darbiniekiem neiestājas juridiskā, tajā skaitā, civiltiesiskā atbildība.

Informācijas apmaiņa sadarbības koordinācijas grupas ietvaros neietekmē likuma subjekta pienākumu nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu.

 *Piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Zvērināto revidentu asociācija, Latvijas Zvērināto advokātu kolēģija, Latvijas Zvērināto notāru padome, Izložu un azartspēļu uzraudzības komisija.

 skg shema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas nolikums