Ziņošanas sistēma goAML

Finanšu izlūkošanas dienests ir uzsācis pāreju uz jaunu, starptautisku ziņošanas sistēmu goAML. Šobrīd ir veikti šīs sistēmas strukturālās shēmas (XSD) pielāgošanas darbi atbilstoši Latvijas prasībām.

Izpildot Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojumā Nr. 576 “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” paredzēto, 31.10.2020. tika publicēta sākotnējā sistēmas strukturālās shēmas versija un XML shēmas apraksts.

XML shēmas apraksta dokuments

Sistēmas strukturālā shēma XSD

Klasifikatoru paraugi

Dokumentācija v.1.1.0 (11.01.2021) (latviešu un angļu valodās)