E-ziņošanas dokumentācija (spēkā līdz 01.10.2021)

Sākot ar 2021. gada 1. oktobri e-ziņošanas sistēma ir pieejama tikai likvidācijas procesā esošām kredītiestādēm. Pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem aizdomīgu darījumu ziņojumi un sliekšņa deklarācijas ir jāiesniedz tikai ziņošanas sistēmā goAML https://goaml.fid.gov.lv/.

 

Metodiskie materiāli (attiecas uz E-ziņošanas sistēmu, kas ir spēkā līdz 01.10.2021):

E-pakalpojuma ceļvedis

XML faila nosaukuma veidošanas principi

Ziņojuma par aizdomīgu darījumu (STR) shematiskais saturs

Ziņojuma par aizdomīgu aktivitāti (SAR) shematiskais saturs

Sliekšņa deklarācijas shematiskais saturs

Ziņojumā iekļaujamās papildus informācijas shematiskais saturs

XSD - Kredītiestādes

XSD - Ne-Kredītiestādes

XSD - Sliekšņa deklarācijas

 

Ziņošanas klasifikatori: 

Klasifikatori no 17.12.2019

Darījuma stāvoklis

Darījuma veids

Uzņēmējdarbības forma

Ziņotāja grupa

Valstis

Valūtas