Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

“Moneyval” eksperti: Latvijas normatīvais regulējums NILLTPF novēršanas jomā lielākoties atbilst FATF starptautiskajiem standartiem

Latvijas normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas jomā lielākoties atbilst Finanšu darījumu darba grupas (FATF) starptautiskajiem standartiem, atzīts Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojumā. Moneyval ekspertu novērtējums un Latvijas paveiktais ir uzskatāms par būtisku pirmo soli pretim Latvijas neiekļaušanai tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”. 

Report web

Lasīt vairāk

Stiprinās darbinieku zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā Latvijā

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” finansējumu Finanšu izlūkošanas dienests (FID) stiprinās darbinieku zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, rīkojot seminārus, apmācību kursus, kā arī pieredzes apmaiņas vizītes.

felicia buitenwerf Qs Zkak27Jk unsplash copy

Lasīt vairāk

Mainās ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam

No 2019. gada 17. decembra mainās ziņojumu iesniegšanas sistēma Finanšu izlūkošanas dienestā (FID), vairs nepieņemot līdzšinējos ziņojumus par neparastiem darījumiem un uzsākot sliekšņa deklarāciju pieņemšanu. Jaunajā ziņošanas sistēmā papildināts arī nepieciešamais iesniedzamās informācijas apjoms ziņojumam par aizdomīgu darījumu.

zinosanas sistema

Līdz 2019. gada 17. decembrim FID e-pakalpojumā https://zinojumi.fid.gov.lv pieņēma divu veidu ziņojumus – ziņojums par aizdomīgu darījumu un ziņojums par neparastu darījumu.  Ziņojumi par neparastu darījumu pēc 2019. gada 17. decembra vairs netiks pieņemti, to vietā pieņemot sliekšņa deklarācijas. 

Lasīt vairāk

Latvija iesniedz progresa ziņojumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēmas efektivitāti

Latvija ir iesniegusi efektivitātes progresa ziņojumu Finanšu darījumu darba grupai (The Financial Action Task Force (FATF)) par Moneyval ekspertu sniegto rekomendāciju izpildi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) sistēmas uzlabošanai.

chart close up data desk 590022 res

Lasīt vairāk