Vadība


/Foto: Žurnāls "Ir"/

 

Kopš 2018. gada 1. jūnija Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece ir Ilze Znotiņa. Pirms pievienošanās Finanšu izlūkošanas dienestam viņa kā zvērināta advokāte specializējās strīdu izšķiršanā. Ilzes Znotiņas galvenās kompetences jomas ietver regulatīvos jautājumus, maksātnespēju, kukuļdošanas apkarošanu, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, krāpšanu un “balto apkaklīšu” noziegumus.

 

Ilze Znotiņa ir bijusī zvērinātu advokātu biroja “Deloitte Legal” partnere, kura pārstāvējusi tiesās plašu vietējo un starptautisko klientu loku. Viņa ir veikusi krāpšanas apkarošanas pārbaudes vairākos starptautiskos un vietējos uzņēmumos, kur vadījusi korupcijas, viltus grāmatvedības, krāpšanas, zādzību, līdzekļu atgūšanas, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un tiesas procesu traucējumu izmeklēšanu. Neilgi pirms iecelšanas Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces amatā, Ilze Znotiņa vadīja Latvijas nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku izvērtējuma sagatavošanu, kā arī vairāku atsevišķu nozaru izvērtējumus.

 

Ilze Znotiņa ir iesniegusi promocijas darbu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Viņai ir Rīgas Juridiskajā augstskolā iegūts maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās un Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnē. Ilze Znotiņa ir vairāku ar tiesībām, krāpšanu un korupciju saistītu publikāciju autore, kā arī lasa lekcijas un vada seminārus par saistītām tēmām.