Oficiālās statistikas programmas

Oficiālās statistikas Nr. 11.9 statistiskie dati (2016 - 2020)

Oficiālās statistikas Nr. 11.9. skaidrojošie metadati


 

Nākamie statistikas dati tiks publicēti 2022. gada 2. maijā.