Darbinieku zināšanu pilnveide (EEZ)

 

Finanšu izlūkošanas dienests Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros ir saņēmis atbalstu projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” īstenošanai. 

 

Projekta mērķis

Uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību.

 

Projekta mērķauditorija 

FID eksperti un analītiķi, tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji, kā arī Latvijas komercbanku darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju jomā. Stiprinot šo iestāžu darbinieku zināšanas, prasmes un izpratni, tiks uzlabota vispārējā spēja valstiskā līmenī atklāt un apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

 

Projekta aktivitātes 

Projektā paredzētās aktivitātes ir mācības, darba semināri un pieredzes apmaiņas vizītes uz citām uzraudzības iestādēm Eiropas Savienībā. Projekta īstenošanā tiks ievērots ilgtspējas princips: tā laikā iegūtās zināšanas tiks nodotas tālāk tiešsaistes apmācību platformā, kā arī pieredzes apmaiņai iestādēs un darbinieku vidū. Tāpat tiks sagatavoti metodiski un analītiski materiāli par mācību tēmām.

 

Projekta finansējums 

Projekta īstenotājs ir FID, nacionālais partneris – Latvijas Banka. Kopējais projekta finansējums ir 267 235 eiro, no tā EEZ grantu finansējums 85% jeb 227 149 eiro un nacionālais līdzfinansējums 15% jeb 40 086 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

 

Projekta publicitāte 

Lai informētu mērķauditorijas un sabiedrību par FID īstenoto projektu, FID īsteno projekta komunikāciju dažādos komunikācijas kanālos, atspoguļojot EEZ grantu atbalstu: mājaslapā, sociālajos tīklos un citu komunikācijas aktivitāšu formātā. 
 

 

 

Zināšanu pilnveides aktivitātes:

 1. Publikācija FID mājaslapā "FID darbinieki pilnveido zināšanas naudas atmazgāšanas novēršanas jomā". Publikācija sociālo mediju platformās Facebook, LinkedIn un Twitter.
 2. Publikācija FID mājaslapā "FID vadītāji intensīvā Hārvarda Kenedija skolas kursā stiprina zināšanas un prasmes efektīvā un ētiskā vadīšanā". Publikācija sociālo mediju platformās Facebook, LinkedIn un Twitter.
 3. Publikācija FID mājaslapā "FID priekšnieks Hārvardas programmā pilnveido zināšanas par stratēģisko vadību".
 4. Publikācija FID mājaslapā "FID izmanto EEZ projekta sniegtās iespējas un stiprina zināšanas". Publikācija sociālo mediju platformās Facebook un LinkedIn.

 

FID dalība sarunu festivālā "Lampa", 2023:

 1. Publikācija FID mājaslapā "Finanšu izlūkošanas dienests diskutē par aktuāliem jautājumiem sarunu festivālā "Lampa"". Diskusijas “Kā sankcijas ietekmē ikvienu no mums” ieraksts un publikācijas sociālo mediju platformās Facebook, LinkedIn un Twitter.

 

Starptautiska konference un seminārs par sankcijām: 

 1. Publikācijas FID mājaslapā "Starptautiska konference par sankciju jautājumiem" un "Konferences “Efektīvas sankcijas: mērķi 2024. gadam” būtiskākie secinājumi"

         2. Publikācija FID mājaslapā un FID sankciju mājaslapā "Seminārs uzņēmējiem “FID jaunās funkcijas – sankciju jautājumi”"

 

Starptautiska konference par virtuālajiem aktīviem: 

 1. Publikācija FID mājaslapā “Starptautiskā konferencē eksperti diskutēs par virtuālo aktīvu izmantošanu, potenciālajām iespējām un riskiem”. Publikācija FID LinkedIn profilā.
 2. Publikācija FID mājaslapā “Konferences “FID konference par virtuālajiem aktīviem 2023: skats nākotnē” būtiskākie secinājumi. Publikācija FID Facebook, LinkedIn profilā un konferences atskata video FID Youtube kanālā.

 

FID dalība sarunu festivālā "Lampa", 2022: 

 1. Publikācija FID mājaslapā “FID organizē diskusiju “Naudas ceļi un neceļi. Naudas atmazgāšana un cilvēktirdzniecība"”. Diskusijas “Naudas ceļi un neceļi. Naudas atmazgāšana un cilvēktirdzniecība” ieraksts un publikācija FID Facebook un Twitter profilā.

 

Projekta uzsākšana un noslēgums:

 1. Publikācija FID mājaslapā “Uzsāk vērienīgu projektu par darbinieku zināšanu pilnveidi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” (15.02.2022.)
 2. Mediju brokastis nacionālo mediju pārstāvjiem "Soļi drošākai Latvijai! – EEZ grantu ieguldījums nākotnei (19.05.2022.)
 3. Publikācija FID mājaslapā “FID sadarbosies ar FKTK projektā par darbinieku zināšanu pilnveidi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā” (15.09.2022.)
 4. Publikācija FID mājaslapā "FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā" (24.05.2024.)

 

EEZ finanšu instrumenta tīmekļvietne: www.eeagrants.lv