Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Latvija iesniegusi tehnisko ziņojumu par Moneyval rekomendāciju ieviešanu, uzrādot būtiskas un mērķtiecīgas izmaiņas finanšu sektorā

30. augustā Latvija ir iesniegusi progresa ziņojumu par Eiropas Padomes komitejas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai – Moneyval – 5. kārtas novērtēšanā iekļauto rekomendāciju izpildi Latvijas Nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) sistēmas uzlabošanai ar detalizētu izklāstu par līdzatbildīgo institūciju, jo īpaši Latvijas valdības un Saeimas, darba rezultātiem.

doing finances and taking notes

Lasīt vairāk

Starptautiska konference par proliferācijas finansēšanas sankcijām

2019. gada 27. un 28. maijā Rīgā norisinājās starptautiska konference "Kā uzlabot efektivitāti IO.11? Praktiski izaicinājumi sankciju ieviešanā" (How to improve effectiveness in IO11? Practical challenges in the implementation of sanctions), kuru rīkoja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sadarbībā ar Ārlietu ministriju.
Saskaņā ar Finanšu darījumu darba grupas (FATF) standartiem, Immediate Outcome 11 jeb IO.11 ir efektivitātes rādītājs "Mērķētas finanšu sankcijas proliferācijas finansēšanas apkarošanai".

Konference

Lasīt vairāk

Iestādes jaunais nosaukums - Finanšu izlūkošanas dienests

2019.gada 29.jūnijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nosaukums tiek mainīts uz Finanšu izlūkošanas dienestu.

Lasīt vairāk

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests publicē 2018. gada pārskatu

2019.gada 5.aprīlī notika Kontroles dienesta Konsultatīvās padomes tikšanās, kurā apstiprināja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2018.gada pārskatu. 

Lasīt vairāk