Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

PERSONAS DATU APSTRĀDE FINANŠU IZLŪKOŠANAS DIENESTĀ

Pārzinis:  Finanšu izlūkošanas dienests
Reģistrācijas Nr. 40900025406
Pārziņa kontaktinformācija:
Adrese: Raiņa bulv.15, Rīga LV-1050
Tālrunis: 67044430
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk – FID) veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem, normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem datu aizsardzības principiem. 

FID personas datu apstrādē ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), likumā “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILLTPFN likums) noteiktās informācijas, tajā skaitā personas datu, aizsardzības prasības un informācijas izsniegšanas ierobežojumus, tostarp minētajos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus datu subjektam. 

FID respektē personas privātumu un fizisku personu datus apstrādā tikai normatīvajos aktos noteiktā mērķa sasniegšanai un tikai tādā apjomā, cik daudz tas ir nepieciešams konkrētajam datu apstrādes nolūkam. FID neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. FID īsteno nepieciešamās tehniskās un organizatoriskās prasības attiecīgās informācijas kategorijas datu aizsardzībai, nodrošinot atbilstošu un pietiekamu aizsardzības līmeni fizisko personas datu apstrādei, kā arī ievēro normatīvajos aktos noteiktos personas datu glabāšanas ierobežojumus un veic datu pseidonimizēšanu vai iznīcināšanu (dzēšanu) pēc normatīvajos aktos noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

FID veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

  1. Aizdomīgu darījumu, sliekšņu deklarāciju un citas saņemtās informācijas apstrāde ar mērķi novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai.
  2.  FID darbinieku un apmeklētāju fiziskās drošības nodrošināšana, tajā skaitā nodrošinot informācijas resursu un īpašuma aizsardzību.
  3.  FID dokumentu un arhīva pārvaldībai.
  4.  FID personāla uzskaites un grāmatvedības nodrošināšana.

Pamatojoties uz NILLTPFN likuma 52. panta otrajā daļā un 53. panta trešajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī saskaņā ar likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 11. panta ceturto daļu, 12. panta otro daļu datu subjektam ir liegtas tiesības saņemt informāciju par viņa personas datiem, kas tiek apstrādāti minētā nolūka sasniegšanai. 

Publiskie pasākumi 

FID ir atbildīgs par NILLTPFN likuma subjektu, NILLTPFN likumā noteikto uzraudzības un kontroles institūcijas pārstāvju un sabiedrības iesaisti - informēšanu un izglītošanu par sabiedrībai būtiskām aktualitātēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, tajā skaitā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto labas pārvaldības principu un FID darbību sabiedrības interesēs.
FID pasākumos var tikt veikta personas datu apstrāde, fotografējot vai filmējot pasākuma dalībniekus, kā arī iespējama plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, kas nodrošina pasākuma translāciju un tālāku atspoguļošanu, klātbūtne. Šādā gadījumā informācija par personas datu apstrādi tiks norādīta pie ieejas pasākumā un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie pasākuma organizatoriem.
FID informāciju par pasākuma dalībniekiem var izmantot:

  • lai nodrošinātu piekļuvi pasākuma norises vietai (vārds, uzvārds, iestādes vai uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese);
  • lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par iestādes darbību, personu fotoattēli vai videoieraksti, kas iegūti FID organizēto pasākumu laikā, var tikt publicēti FID tīmekļa vietnē, sociālās saziņas vietnēs un/vai citos FID izveidotajos materiālos. 

Sīkdatnes

FID neizmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu un reklāmas, kā arī tīmekļa vietne nav tiešā veidā saistīta ar sociālās saziņas vietnēm.
Informācija par lietotāja darbībām FID tīmekļa vietnē tiek kopīgota ar analītikas rīkiem, kas apkopo informāciju un ļauj FID labāk izprast tīmekļa vietnes apmeklētāju vajadzības. Tādējādi sīkdatnes ļauj nodrošināt vietnes optimālo darbību, kā arī uzlabot vietnes saturu un kvalitāti. Ar sīkdatņu palīdzību tiek apkopota informācija par ierīces un operētājsistēmas aktīvāk apmeklētajām vietnes sadaļām, kā arī apmeklētāju ģeogrāfiskais izvietojums. Tāpat sīkdatnes ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējumu reizēs, lai katru reizi tie nebūtu atkārtoti jānorāda. 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
Iveta Grūberte
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Datu subjekta tiesības 

Informācijas, kas attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, pieprasījuma gadījumā lūdzam vērsties Finanšu izlūkošanas dienestā, nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
Ja uzskatāt, ka savstarpēji neesam spējuši atrisināt radušos jautājumu, ikvienai personai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .