Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Kopš 2018. gada 1. jūnija Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece ir Ilze Znotiņa. Pirms pievienošanās Finanšu izlūkošanas dienestam, viņa kā zvērināta advokāte specializējās strīdu izšķiršanā. Viņas galvenās kompetences jomas ietver regulatīvos jautājumus, maksātnespēju, kukuļdošanas apkarošanu, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, krāpšanu un “balto apkaklīšu” noziegumus.

Ilze Znotiņa ir bijusī zvērinātu advokātu biroja “Deloitte Legal” partnere, kura pārstāvējusi tiesās plašu vietējo un starptautisko klientu loku. Viņa ir veikusi krāpšanas apkarošanas pārbaudes daudzos starptautiskos un vietējos uzņēmumos, kuru ietvaros viņa ir vadījusi korupcijas, viltus grāmatvedības, krāpšanas, zādzību, līdzekļu atgūšanas, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un tiesas procesu traucējumu izmeklēšanu. Neilgi pirms iecelšanas amatā, Ilze Znotiņa vadīja Latvijas nacionālo NILLTFN risku izvērtējuma sagatavošanu, kā arī vairāku atsevišķu nozaru izvērtējumus.

Ilze Znotiņa ir iesniegusi doktora disertāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Viņa ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas tiesībās Rīgas Juridiskajā augstskolā un Latvijas Universitātes bakalaura grādu tiesību zinātnē. Viņa ir vairāku ar tiesībām, krāpšanu un korupciju saistītu publikāciju autore, kā arī lasa lekcijas un vada seminārus par saistītām tēmām.